Бизнес

Казакстан менен Корея ортосундагы соода алмашуу

Казакстан менен Кореянын ортосундагы сооданын көлөмү быйыл 6 миллиард доллардан ашуусу мүмкүн.

Коом

Сөөк тканынын жеке банкы түзүлдү

Сөөк тканынын жеке банкы. Мындай уникалдуу структура Карагандыда түзүлгөн.

Коом

Тайган менен дөбөт тукуму көбөйтүлөт

Казакстанда жети байлыктын бири болгон казак дөбөтү менен кумайык тайганын сактап, көбөйтүү боюнча ыйгарым укуктуу орган түзүлөт.

FALLBACK
LOADING ...
ERROR END
This site uses cookies for better user experience. Do you allow?