Алматыдағы экотуризм: Адам мен жаратылыштын гармониясы

Travel and Comfort программасынын бул чыгарылышында сиз Алматы облусу боюнча экосаякатка сүңгүп, өлкөнүн эң кооз жаратылышы менен таанышасыз. Эмне үчүн Чарын каньону Американын Чоң Каньонунун бир тууганы деп аталат? Кайыңды көлү менен канадалык Морена суусунун жалпылыгы эмнеде? Сепилдер өрөөнүнүн сыры кайда катылып жатат? Эмне үчүн глэмпинг эң мыкты экоотелдерден тейлөө жана ыңгайлуулук жагынан кем калышпайт? Казакстандагы кылдат жана экологиялык таза майрамдардын баарын өткөрүп жибербеңиз!