Азык-түлүк өндүрүшүндөгү негизги инвестициялар 13 пайызга өстү

Азык-түлүк өндүрүшүндөгү негизги инвестициялар 13 пайызга өстү

Казакстанда 2023-жылдын биринчи жарымында тамак-аш өндүрүшү тармагындагы негизги капиталга инвестиция 62,5 миллиард теңгеге жеткен. Иш жүзүндө өсүш болжол менен 13,5%ды түздү. Тармактагы каражаттын басымдуу бөлүгү, 15,6 миллиард теңге Алматы облусуна тиешелүү. Биринчи бештикте Түндүк Казакстан, Акмола, Түркестан жана Чыгыш Казакстан облустары бар. Инвестициянын эң аз бөлүгү Маңгыстау облусуна куюлган. Жалпысынан өлкөгө инвестициянын 53%ы компаниялардын өздүк каражаттарына туура келет. Белгилей кетсек, өлкөдө негизги тамак-аш азыктарынын түрлөрү көп. Эл эт жана сүт өнүмдөрүнүн ар түрдүү түрлөрү, дан жана башка товарлар менен толук камсыз болду.

Которгон: Илгиз Жамалбеков