Дасторкондун берекеси - нан. Катырма нанды кантип бышыруу керек?

Казак ашканасы үч негизги багыттан турат. Бул эт, сүт жана дан азыктары. Бардык элдерде  нан дасторкондун падышасы аталат. Бүгүн биз сиздер менен казак элинин  улуттук даамы  болгон «Қатырма нанды» жасамакчыбыз. «Қатырма нан»  бул — ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий баалуулуктарынын тизмесине кирген нандардын бир түрү.  Казакстандын ар бир аймагында аны өзгөчө жасашат.