Дүйнө элдерин бириктирген өнөр

Биримдикте күч бар, ал эми искусство адамдарды баарынан да жакындатат - ошондуктан 30 жылдан ашык убакыт мурун француз маданият ишмерлери Гуманитардык уюмду - ФРАНЦИЯ ЮНЕСКО ЭСПЛАНАДА Арт Бюросун түзүшкөн. Максаты бир мамлекеттин, жада калса бир континенттин чегинен чыккан долбоорлор болчу. Жаңы бирикме дүйнө жүзүндөгү бийчилерди, ырчыларды, музыканттарды, актёрлорду жана сүрөтчүлөрдү бириктирүүгө канатынын астына чакырды.