Эльмира Обри: STEM-ой жүгүртүү келечектин жигери катары

Эгерде сен бир несресни алмаштырууну кааласаң, билим берүү көңүл буруу керек болгон тармак экенине мен ишенем. Аялга билим берүү менен сен бүтүндөй бир муунга билим берип жатасың деген мыкты сөз бар. Мен ага толугу менен кошулам, кыздардын, селкилердин, айымдардын билим берүүсүнө салым жасоо менен биз келечек муунубуздун, а балким бир катар муундарыбыздын туура ой жүгүртүүсүнө абдан чоң көмөк көрсөтүп жатабыз.