Галерея бизнеси кантип түзүлгөн?

Эрмитаж жана Лувр туристтерди жана искусствону сүйүүчүлөрдү өзүнө тартып турган көркөм мейкиндиктер. Азыр булар дүйнөлүк бренддер. Ал эми качандыр бир учурда, галерея бизнеси жеке коллекциялар менен башталган. 14-кылымда скульптура жана живопись коллекцияларына шилтемелер болгон, мындай жеке коллекцияларды галерея бизнесине айландыруу үчүн көптөгөн ондогон жылдар талап кылынган.