Гульнара Салмен. Окутуу. Шыктандыруу. Агартуу

Мугалимдин кесипкөйлүгү өз предметин же педагогиканы билүүдөн дагы жогору турат. Мугалимдин жакшы социалдык капиталы, анын маданий капиталы, кесиптик капиталы жана адамгерчилик капиталы болушу абдан маанилүү. Мына ушунун бардыгы топтолуп, балага бардыгын бере ала турган, дагы бир жолу айтып кетким келет – анын дараметин ача билген идеалдуу мугалимдин элесин түзөт.