Инвестициялык талаш-тартыштар: АЭКБ соту жана арбитраждык борбор

Пандемияга чейин Казакстанга 300 миллиард доллардан ашык чет элдик инвестиция салынган. Бул көрсөткүч биздин өлкөнү экономикадагы чет элдик акчанын көлөмү боюнча региондогу лидерге айландырды. Албетте, биз буга оңой жете албайбыз. Албетте, инвестиция жагымдуу шарттар түзүлгөндө гана салынат. Буга байланыштуу инвесторлор үчүн «Астана» эл аралык каржы борборундагы соттук жана эл аралык Арбитраж Борборунун иш алып баруусу маанилүү фактор болуп саналат.