Каркаралынын тарыхый имараттары

Орусия империясынын саясатына каршы «Каркаралы петициясы» жазылган аймак. Улуу акын Абайдын таманы тийген жер. Бул программада Каркаралыдагы «Алаш» партиясынын кайраткерлеринин, Казакстандагы карапайым элдердин өмүр жолын айгактаган курулуштардын тарихы менен архитектурасы.