Казакстанда Event агенттиктер ортосунда атаандаштык барбы?

Бүгүнкү күндө эл аралык же үй-бүлөлүк майрамдарды уюштурган Event агенттиктери жетиштүү. “Той элдин казынасы” деген казак эли үчүн фестивалдын мааниси чоң. Демек, Казакстанда майрамдарды уюштуруу тармагы да жылдан-жылга өнүгүүдө.