Кинофестивалдардын мааниси: искусство, идеология, бизнес

Эмне үчүн адамдар киного барышат? Албетте, биринчи кезекте позитивдүү эмоцияны жаратууну көздөйт. Күнүмдүк турмуштун көйгөйлөрүнөн бир саамга болсо да арылып, фильмге негиз болгон терең темаларга үңүлүп, каармандар менен бирге көптөгөн сезимдерди кечирет. Муну көңүл ачуу катары кароо керекпи? Жок. Сапаттуу кино көргөн адам руханий жактан жетилет, маданий жактан байыйт, интеллектуалдык жактан өсөт.