Куурчак театры – бул керемет дүйнө

Куурчак театры – куурчактар аркылуу сахналык оюн көрсөтүүчү театрдын бир түрү. Анын өзгөчөлүгү – бир каарманды бир нече актер ойной алат. Артисттер куурчактарды технологиясы менен сахналык нускада кээде туруп, тизелеп же кол менен ойношот.