Лейла Махат: Көркөмдүк түзүүнүн искусствосу

Ар бир бала чыгармачыл инсан экенине тереӊ ишенем. Дегеле ар бир адам кандайдыр бир жаӊы нерсе түзүү, жасоо үчүн төрөлгөн – биз ошол үчүн бул дүйнөгө келебиз.