Лидер-аялдар өзгөрүүлөрдүн башында турушат

Ишке шыктандыруу жана мотивация берүү – мына ошонун өзү чыныгы лидерлик болсо керек. Ошол лидер-адамдар гана

тарыхты жарата алышат. Алар Казакстандын тарыхын, кайсыл болбосун мамлекеттин тарыхын жаратышат.