Snow

Түз эфир

Jibek Joly – Казакстан Республикасынын алгачкы спутникке кошулган улуттук теле каналы.
HotBird 13B, Galaxy 19 жана MEASAT 3Aке спутник аркылуу 118 мамлекетке төрт контент менен көрсөтүлөт. Канал 100 пайыз ата-мекендик программаларды чагылдырат.
«Jibek Joly»н учурда 300 миллиондон ашуун көрүүчүлөрү көрүп, мааламат менен камсыз болушат. Бүгүнкү күндө Казакстандын маданиятын, салт-санааларын, тарыхын, туристтик аймактарын жана инвестица алакаларын чагылдырып, бир нече программалар менен кабардар кылат.
«QAZAQ TV» каналы 2002-жылы тогуздун айынын 25де Caspionet аталышында обого чыккан. Мамлекеттин тышкы жана ички имиджин чагылдыруу үчүн 2012-жылы аяк онанын 1 де «QAZAQ TV» аталышында өз ишмердүүлүгүн уланткан. 2016-жылы тогуздун айында «QAZAQ TV» жана «Білім және Мәдениет» каналы биригип, «QAZAQ TV» деген бренд менен алдыга оозунду.
2017-жылдын жетинин айынын 16да QAZAQ TV жаңы форматка өтүп, көп каналдуу үндүк коштоо менен казак, орус жана англис тилинде обого чыгууда. 2018-жылдын Кулжа айынын биринен тартып 3 жолчо аркылуу көрсөтүлүп жаткан берүүлөргө төртүнчүсү болуп кыргыз тили кошулду.
Ошону менен катар, аталган каналдын көрүүчүлөрү 100 пайыздык үндүк сигналда үч тилдин бирин тандап көрүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Жаңы фарматтын натыйжасында Казакстандын аймагында жана чет мамлекеттерде күнү-түнү көрүүгө болот.
Англисче чыккан жалпы үндүк берүүлөрдүн аркасы менен биздин канал эл аралык аудиторияны кеңейтип, элибиздин уникалдуулугун, маданиятын, тарыхын, туристик аймактарын жана инвестициялык алакаларын жайылтууда жакшы жөрөлгө болду.