Мадина Куандык: Улуттук иденттүүлүк философиясы

Менимче азыр биздин улуттук өзгөчөлүгүбүздү тааныта турган мезгил келди. Өткөн тарыхыбызды билбесек, келечегибизди тааныбайбыз. Бабаларыбыз кимдер болгонун, түпкү тармырыбыз, ата-тегибизди таанып билсек бутубузга бекем турган болобуз, анткени мунун бьаары адамга кадимкидей күч берет.