«Мээ палоо» жана «Иримшик менен боорсок» даамдарын жасайбыз

Бүгүн биз сиздер менен казактын салтуу чүйгүн даамдарын жасайбыз. Бул «Мээ палоо» жана «Иримшик менен боорсок». Бул даамдар негизинен маареке-тойлорго даярдалган. «Мээ палоо» эмне себептен чүйгүн тамак деп эсептелет деп ойлойсуздар? Бул даам койдун, уйдун же жылкынын мээсинен жасалат. Бүгүн биз сиздер менен коцдун мээсинен даярдайбыз