Мысырды башкарган кыпчак - Султан Бейбарыс

Египетти башкарган дүйнөгө таанымал тарыхый инсан Бейбарыс Султандын атын бүгүн укпаган адам болбосо керек. Ал ойчул жана гений мамлекеттик ишмер, баатыр жана күчтүү колбашчы болгон. Ал башкарып турганда канчалаган душмандарды жеңип, өлкөсүнүн жыргалчылыгын көтөргөндүгү тууралуу көптөгөн эмгектер жазылган. Жаш кезинде бөтөн жерге кул болуп сатылса да, асылдыгын, кажыбас кайраттын, үлгүсүн көрсөтүп, бийликке көтөрүлгөн мамлюк кыпчактарынын руху арага жети кылым салып Бейбарыс деген ысым менен ата мекенине кайтып келет. Бейбарыс жети кылымдан кийин гана. Мына ушул 7 кылым мурда Султан Бейбарыс негиздеген Мысыр менен Улуу талаанын байланышы азыр да уланууда.