Өлкөнүн айыл чарба тармагындагы инновациялык технологиялар

Айыл чарба тармагы өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүнүн приоритеттүү багыты болуп кала берет. Анткени, жери суусу ынгайлуу, Казакстандын улуу агрардык державага айлана турган күнү алыс эмес. Бирок, тоскоолдуктар көбүнчө технологиялардын жайбаракаттыгынан келип чыгат. Бул маселенин чечилиши кандай?