Ошол максат, милдеттери аткарылса жакшы болот

Ар бир адам, аялбы же эркекпи бул дүйнөгө кандайдыр бир максат менен келет. Ошол максат, милдеттери аткарылса жакшы болот. Ар бир адамда укмуштуудай кудурет, потенциал бар. Ошону жүзөгө ашыруу чоң бакыт.