Өсүмдүк өстүрүүдөгү биотехнология

Адамзат жыйноочулуктан дыйканчылыкка, аңчылыктан мал чарбачылыгына өткөнүнө он миңдей жыл болду. Мына эми биз айыл чарбасынын жаңы этабына кадам шилтеп жатабыз. Дыйкандар эгин талаасын кеңейте албастыгы белгилүү. Ал эми айыл чарба продукциясына суроо-талап жыл сайын өсүүдө. Мына ушуга байланыштуу эмгекчилер өздөрүнүн жерининен алынуучу продукциянын көлөмүн көбөйтүү жолдорун карап жатышат. Бүгүнкү күндө айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө жаңы ыкма рационалдуу колдонулуп жатат. Ал -генетикалык модификация деп аталат.