Across the Kazakh Land

Across the Kazakh Land

Телекөрсөтүүнүн алып баруучулары Казакстандын бир  четинен экинчи четине чейин барып, изилдене элек жаңы туристтик маршруттар менен таанышып, ал жакка кантип жетүүнү, түнөп калууну жана жолдо кандай кооз жерлерди көрүүнү билишет. Алар өз мекенинин бардык кооз жерлерин өз көздөрү менен көрүп, мекендештер жана Казакстангы туризмди өнүктүрүү боюнча экспедициянын мүчөлөрү менен баарлашып, жергиликтүү тургундардын меймандостугун билип, көчмөн элдин каада-салтына сүңгүп киришет.