Art Global

Art Global

Долбоор Казакстан маданиятына жана анын дүйнөлүк аренада өз ордун ээлөөгө арналган. Биздин театрлаштырылган жана балет спектаклдер, опералар жана музейлердин көргөзмөлөрү мыкты чет элдик сахналарда жана көргөзмө аянтчаларында. Коомчулуктун, кесипкөй искусство сынчыларынын  Казакстандан келген турлар жана көргөзмөлөр жөнүндө пикирлери.