Beyond Time

Beyond Time

Бүгүнкү күндө Казакстандын археологиясы биздин өткөн-кеткенибиз жөнүндө баа жеткис маалыматтардын катмары, бирок, тилекке каршы, ал түзмө-түз маанисинде атайын адабияттарда: илимий монографияларда жана журналдарда көмүлгөн. Бул басылмалардын илимий баалуулугу канчалык жогору болбосун, алар окурмандардын кеңири чөйрөсүнө ылайыксыз.Ошондуктан, ата мекендик археологиянын жетишкендиктери жөнүндө сөз кылуу керек, бирок аны кеңири массага жеткиликтүү тилде жасоо зарыл. Бүгүнкү күндө Казакстандын аймагында ири долбоорлор жүрүп жатат, изилдөө объектилери - Элеке Сазы некрополиси, Акбаур археологиялык эстеликтер комплекси, Берел бейитиндеги Синьну-Сяньби элдеринин эстеликтери, Алтын Ордо шаары Түндүк Казакстан облусунда, Караганда облусунда сак доорунун дөбөлөрү ж.б. Ушул жерлердин баарында ири археологиялык ачылыштар жасалган.

Программанын жанры – илимий популярдуу.