Book Club

Book Club

«Адабий клуб» - Бул казак адабиятына арналган телекөрсөтүү блогу. Анда программанын авторлору казакстандык классиктердин алдыңкы чыгармаларын өтө жөнөкөй жана так айтып беришет, учурдагы адабий долбоорлорду талдап, заманбап китеп тенденциясын байкап турушат.