COVID Chronicles

COVID Chronicles

Бул өлкө жана бүтүндөй дүйнө үчүн оор мезгилде, казакстандыктардын өмүрү жана ден-соолугу үчүн алдыңкы катарда эр жүрөктүк менен күрөшүп жаткандар, ошондой эле кооптуу ооруну жеңип, даяр тургандар жөнүндө программа алардын окуялары менен бөлүшүү. Ар бир эпизоддо жаңы каармандар бар.

Программанын негизги билдирүүсү - ушул оор мезгилде дагы баатырдык иштерге жана боорукерлик, боорукердикке жана өз ара жардамга орун бар экендигин көрсөтүү.