Culture Talks

Culture Talks

«Мурас байлыгы» долбоору.

Улуттук маданияттын келип чыгышы жана тамырлары кайда кетет? Жанрлардын жана тенденциялардын ар тараптуулугу кайдан келип чыккан?

Кантип казактардын салттуу мурасы дүйнөлүк маданияттын жана искусствонун ажырагыс бөлүгүнө айланды?

Бүгүнкү күндө даанышман ата-бабалардын улуу мурасын сактап жана өркүндөтүп келе жаткандар «Маданият сүйлөшүүлөрү» программасында Улуу Талаанын руханий алтынын кийинки муундарга өткөрүп берип жатышат.