Flashback

Flashback

«Flashback» - бул бир эле кадрдын мисалын колдонуп, көрүүчүгө ушул сүрөт тартылган жылы же кылымда дүйнө кандай болгонунан кеңири түшүнүк берген долбоор.