From Antiquity to Modernity

From Antiquity to Modernity

Биздин ата-бабаларыбыз иштеткен материалдар жөнүндө программалардын цикли. Программанын релиздеринде байыркы мезгилдерде казып алуунун, иштетүүнүн жана кийинтүүнүн казакстанда кандай технологиялары бар экендиги кеңири изилденген. Булгаары, кийиз, металл, жыгач жана башка көптөгөн түрлөрү «Байыркы доордон бүгүнкү күнгө чейин» теледолбоорунда көрсөтүлгөн.