Gifted

Gifted

Ыктыярчылык – бул эч кандай пайдага таянбастан, салттуу өз ара жардамдашуу жана өзүнө-өзү жардам көрсөтүү, ар кандай кызматтарды көрсөтүү жана жарандык катышуунун башка түрлөрүн камтыган иш-чаралардын кеңири чөйрөсү. Бул таза түрүндө жакшы – адамдарды сүйүү, жаныбарларды коргоо, жаратылышка кам көрүү ... Ыктыярчылык иштин ар кандай түрлөрү бар жана ар бир адам өзүнө жаккан нерсени өз алдынча таба алат, демек, бул иш-чарага планетанын көптөгөн адамдары тартылышы мүмкүн. Долбоордун максаты – жакшылык кылуу оңой жана жагымдуу экендигин, ошондой эле ар бир адам жашына жана хоббисине карабастан ыктыярчы боло ала тургандыгын көрсөтүү.