I'm a Human

I'm a Human

Адамдын тагдыры таптакыр күтүлбөгөн жол менен өнүгөт. Оорулар, кырсыктар, трагедиялуу жагдайлар кээ бир адамдарды сындырып, айрымдарын күчтүү кылат. «I'm a Human» берүүсүнүн  серияларында  турмуштагы эң оор окуяларды жеңип чыгып, кайраттуулуктун, акылмандыктын жана руханий марттыктын үлгүсү болгон баатырлар жөнүндө айтып беребиз.