Otandastar

Otandastar

«Otandastar» телекөрсөтүүсү ата-бабаларынын жерине кайтып келип, жаңы жашоосун ушул жерде куруп жаткан мекендештерибиз жөнүндө. Тарыхый, саясий жана миграциялык процесстердин натыйжасында, бүгүнкү күндө Казакстан Республикасынан тышкары үч миллиондон кем эмес этникалык казактар ​​жашашат. Эгемендүүлүккө ээ болгон учурдан тартып Казакстан мекендештерди тарыхый мекенине кайтаруу боюнча системалуу иштерди жүргүзө баштады. Ушул жылдар аралыгында Казакстан Республикасынын Өкмөтү тарабынан кандаштарды кайтарып берүү жана колдоо боюнча бир катар программалар демилгеленип, ишке ашырылып жатат. Акыркы 25 жылда Казакстанга кайтып келген этникалык казактардын саны миллиондон ашты. Бирок, статистиканын бул кургак цифраларынын артында алардын келечегин жана балдарынын келечегин Казакстан менен байланыштырган конкреттүү адамдардын тагдырлары турат.