Биздин Жеңиш

Биздин Жеңиш

1941-1945. Советтер Союзунун курамындагы Казакстан Экинчи Дүйнөлүк Согушка киришти. Өлкөнүн тынч тиричилиги, душмандын чабуулунун алгачкы сааттарынан тартып республика согуштук негизге өттү. 1418 күн бою фронттогу жана тылдагы казакстандыктар Жеңиш күнүн жакындатышты. Бул мезгилди өлкө кандайча өткөрдү, бизге тынчтык асманын тартуулаган адамдар кимдер – «Биздин Жеңиш» долбоорунда.