Sports Nation

Sports Nation

«Салабаттуу улут» - сахналаштырылган маектердин жанылыктарын жана жаңылыктарды чагылдырган программа. Кесиптик суроолор, оригиналдуу жерлер жана жаркыраган каармандар.

«Салабаттуу улут» - бул актуалдуу жана аналитикалык маалыматты жеткирүүдө жаңы кадам. Ар бир чыгарылышта Казакстан жылдыздарынын жашоосу жана дүйнөлүк спорт боюнча эң кызыктуу гана маалыматтар камтылган.

Ержан Есимханов жана Сакен Кагаров

Ержан Есимханов жана Сакен Кагаров

Ержан Есимханов жана Сакен Кагаров берилген иши менен Казакстандын чегинен тышкары да таанылган, экөө тең адреналинди сүйөт, бирок ар түрдүүчө алат.