Taste Kazakhstan – Oкшош жаңылыктар

Субе оромо

Субе оромо

Бүгүн биз «Субе оромо» тамагын жана «Кара кумы» чайын даярдамакчыбыз. «Субе оромо» - бул, майрамдык...