Trails of Nomads

Trails of Nomads

Эл арасында макал бар: өткөн тарыхын эстебеген эл келечекке татыктуу эмес, бирок тарыхын эстеген, баалаган, сыймыктанган элдин келечеги чоң.

Казакстан – түрктөрдүн ата-бабасы - ыйык «Кара шаңырақ». Ушул жерден түрк уруулары жана элдери биздин талааларды дүйнөнүн ар кайсы бурчтарына таштап, башка өлкөлөрдөгү жана аймактардагы тарыхый процесстерге чоң салым кошушкан.

«Бабалардын изи менен» программасынын максаты - казактардын жана алардын ата-бабаларынын тарыхы жөнүндө илимий билимдерди популярдуу түрдө берүү, биздин ата-бабаларыбыздын Европа, Азия, Африка жана Американын башка элдери менен тарыхый байланышын далилдөө. Бул программаларды көрүүнүн натыйжасында, көрүүчү мурун Улуу Таланын аймагында жашаган элдердин жана уруулардын тарыхы жөнүндө билимдерин кеңейтет; улуттук иденттүүлүктүн өсүшүн жана ата-бабаларыбызга сыймыктануу сезимин жогорулатат. Бул программанын баалуулугу – көрүүчү биздин ата-бабаларыбыздын материалдык мурастарын ар кайсы өлкөлөрдө алар тарабынан калтырылган архитектуралык жана маданий эстеликтер түрүндө так көрө тургандыгында; белгилүү тарыхый инсандардын урпактары менен таанышуу; башка өлкөлөрдүн окумуштууларынан жана тарыхчыларынан чыныгы тарыхты жана ой-пикирлерди билүү.