Спорт искусствонун чегинде: Спорттук бал бийи

Илгери-илгери …. Бийик тоодо – жылдыздарды кол менен кармап алууга боло турган жерде жашаган бир даанышман адамга жолоочу келиптир. «Жан дүйнөмдө оргуштап жаткан нерсени жеткирип бергенге сөзүм жетпей турат», – дептир ал. «Анда бийле!» – деп жооп кайтарыптыр даанышман. Бий – жан дүйнөнүн тили, эл дүйнө метафорасы, ал жашоо философиясы, кимдир бирөө үчүн эки адамдын баарлашуусу дагы болуп калат. Бий – бул ар дайым диалог.