Сулуу жана сырдуу курт-жандык: Казакстандагы туңгуч көпөлөк үйү

Бул Казакстандагы көпөлөктөр музейи. Дүйнөдө көпөлөктөр топтому бар 6 музей иштейт. Алардын эӊ ириси Лондондо жайгашкан. Эгерде лондондук музейде 8 миӊ жаргак канаттуу болсо, Зерендада жашаган спорт ардагери Валерий Шаровдун топтомунда 2 миӊ көпөлөк коюлган. Алардын ар биринин аты жана паспорту бар.