Сууда сүзүү - көп кырдуу спорт

Сууда сүзүү учурунда сиздин бардык булчуңдарыңыз иштейт. Бул спорт түрү менен машыккан адамдын дем алуу органы да жакшы кызмат аткарат. Айрыкча, көкүрөк көөдөнү кеңейип, деми ачылат. Балдарга да пайдалуу. Ал эми сууда сүзүүнүн сиз билбеген дагы кандай пайдасы бар?