Сыйкырдуу Катон-карагай

Катон-Карагай табигый кооздугу менен көрүүчүнү таң калтырып, тамшандырат. Токойдо жыпар жыттуу бал карагай жана ак кайың, дары чөптөр, гүлдөр өсөт.