Оспанова Айгерим

Оспанова Айгерим

Оспанова Айгерим Жетибаевна Е.А. Бөкетов атындагы КарМУнун журналист адистигин бүтүргөн. Кийин КазГЮУ-да эл аралык укук адистиги боюнча бакалавр даражасында билим алган. 2006-жылдан бери теле жуналистикада кызмат өтөп келет. «Мен үчүн жаңылык – ар дайым кызыктуу, мындан да кызыгы – жаңылыктын эмне экенин, аны түшүнүү үчүн аны көзүң менен көрүп, жасоо. Мына ошондуктан жаңылыктар журналистикасы адамдык ресурсту көбүрөөк талап кылат. Чыныгы журналист бир жагынан жөнөкөй, экинчи жагынан чоң талаптарды мойнуна алып, жоопкерчиликти сезет. Журналист дайыма изденүү үстүндө болуу менен бирге, ар дайым билимин жогорулатып, 24 саат бою иштөөгө даяр экенин билдирүү керек. Ал эми бул кызмат – саясат, каржы, экономика тармактарын камтып, филологиялык сабаттуулукту талап кылат». Жашоодогу урааны: «Keep Calm and Carry On» - "Тынчтыкты сактоо жана улантуу".