«Тельшик куурдак» жана «Жемиш менен курут» десертин даярдайбыз

Азыр биз сиздер менен эки тамак даярдайбыз, алар «Тельшик куурдак» жана «Жемиш менен курут» десерти. Негизги тамагыбыз “Тельшик куурдак” жасаганды баштайбыз. «Тельшик куурдак» негизинен жаш койдун кабырга этинен жасалган