Зауре Розмат: Күчтүү аял өзүн коргоп, башкаларды жактайт

Мени ийгиликсиз кылбоо каалоосу түрткү болду. Менин жоопкерчилигим бар экенин түшүндүм. Артка жолум жок экенин түшүндүм.