Жибек Жаппасбаева:Коркуу сезимин ооздуктаган аял

Биздин күчүбүз эмнеде? Мага жакканы, азыркы кезде биздин кыздар менен аялдардын кооз болгон казак жасалгаларын тагына баштаганы, мисалы мына бул чапандар. Дизайнерлдер көптөгөн кооз кийимдерди тиге башташты. Мен өзүм ал стилди жактырам жана карманам. Анын артынан биздин аялдар казак маданиятын жактыргандыгын, биздин искусство, биздин казак кызынын келбетин жактыргандыгын көрсөтүп турушат. Мен өзүмдү чыныгы казак аялымын деп эсептейм