Экологиялық сауаттылық

Табиғат пен қоршаған ортаны білу, осы аумақтарды қорғау үшін жеке іс-әрекеттер жасау және осы мәселе бойынша басқа адамдардың хабардарлығын арттыру өте маңызды. «Экологиялық сананы қалай қалыптастыруға болады?» деген сұраққа жауап ізделік.