Қазақстанның төл мәдениеті, салт-дәстүрі, тарихы - «Қазақ бренді» хабарында – Барлық шығарылым

Киіз басу | Қазақ бренді

Киіз басу | Қазақ бренді

Қaзaқ xaлқы – ұлттық бaй өнеpдiң лaйықты мұpaгеpi деcек, киiз бacу – caф aлтындaй caқтaлғaн қoлөнеpi...

Киіз үй | Қазақ бренді

Киіз үй | Қазақ бренді

Ұлт пәлсапасының мәйегі, дүниетанымының айнасы, жер қазына, су алтын мал байлық деп табиғатпен егіз...

Тазы | Қазақ бренді

Тазы | Қазақ бренді

Қазақтар – ерте кезден бастап ит жүгіртіп, құс салып, аң аулап серуен құрған халық. Олар аң аулауға...

Алаша

Алаша

Алаша – бүктеуге, жинауға, алып-салуға қолайлы мүлік. Мұны ұсталатын орнына қарай әрі енді, әрі көле...

Қобыз

Қобыз

Қобыз әлемнің моделi. Бүкiл ғалам мен адам арасын байланыстырушы. Рухани мәдениет ретiнде қарастырса...

Абай Құнанбайұлы

Абай Құнанбайұлы

Қазақ халқының әдебиет тарихында артында өшпес мұра қалдырған Абай Құнанбайұлының орны ерекше. Оның...

Қонақжайлық

Қонақжайлық

Қазақ халқының қонақжайлық қасиеті мен дәстүрі шетелдік cаяхатшылар мен ғалымдарды т...